Ofotravel

Neuveriteľná preprava v košiciach: Ako sa mesto mení pred očami!

V srdci východného Slovenska leží Košice – mesto plné histórie, kultúry a dynamického pulzu súčasnosti. Tento pulz je neodmysliteľne spätý s efektívnou a plynulou prepravou osôb, ktorá umožňuje jeho obyvateľom a návštevníkom bezproblémový pohyb mestom. Preprava v Košiciach je viac než len o presune z bodu A do bodu B; je to o spojení ľudí, […]

Prenájom autobusu na svadby: Ako zorganizovať dopravu pre svadobčanov

Prenájom autobusu na svadby: Ako zorganizovať dopravu pre svadobčanov Svadobný deň je kaleidoskopom výnimočných chvíľ, kde každý detail odráža osobnosť a štýl dvoch sŕdc, ktoré sa spájajú. V tomto duchu je logistika – konkrétne doprava – viac než len praktická nevyhnutnosť; je to príležitosť prepašovať do plánovaných okamihov trochu ďalšieho lesku a pohody. Prenájom autobusu […]